Ornament, drvo, znak i ja
Utorak, 10.03.2015.

utorak, 10. ožujka 2015.

Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 11. ožujka 2015. u 12 sati će biti otvorena izložba studentskih radova naziva Ornament, drvo, znak i ja. Radovi su nastali u prvome semestru, okviru kolegija Temelji oblikovanja, pod mentorstvom doc. art. Vladimira Gudca.

Studentice i studenti studija Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti izveli su dva zadatka:

1. Reinterpretacija ornamenta iz povijesti srednjovjekovne umjetnosti u Hrvatskoj

2. Oblikovanja vizualnoga znaka umjesto imena i prezimena i njegova interpolacija u siluete grana nekog drva

U sklopu prvoga zadatka studentice i studenti trebali su jednostavnom metodom preklapanja oblika, na osobni i suvremen način, akromatski i plošno reinterpretirati neki od izvornika srednjovjekovnog ornamenta, kojega su sami izabrali i istražili.

Zadatak je bio izravno povezan s teorijom ornamentalnog prostora iz knjige ''Život oblika'' Henria Focillona, obvezne literature za studije Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost. Odabir tehnike izrade bio je slobodan, a format 30 x 30 cm obvezan.

U sklopu drugoga zadatka studentice i studenti trebali su jednostavnom metodom transparentne superpozicije akromatskim kontrastom i plošno, u shematiziranu krošnju nekoga drva, bez lišća, ''ugraditi'' svoj znak, koji su prethodno oblikovali da stoji umjesto njihovog imena i prezimena. Zadatak je izravno vezan uz temu ikonografije, obrađenu u gore spomenutoj knjizi. Zadatak ima i osobit povod kojime se aktualiziraju pojmovi ''visibility'', kriza identiteta i ekološka kriza civilizacije 21. stoljeća. Tehnika kolaž i format 30 x 30 cm bili su obvezni.


Mentor i postav izložbe: doc. art. Vladimir Gudac