Ljetna škola "Summer School on Entrepreneurship"

Obavještavamo doktorande i mlade nastavnike da će se od 19. do 24. kolovoza 2015. u Alpbachu, Austrija održati ljetna škola pod nazivom „Summer School on Entrepreneurship“.

Usmjerena je na doktorande i mlade nastavnike u području tehnologije, matematike i prirodnih znanosti koji svoje istraživačke ideje žele dovesti na tržište. Sa stručnjacima iz Centra za poduzetničko učenje Judge poslovne škole Sveučilišta u Cambridgeu sudionici će razviti strategije i instrumente za uspješan skok iz akademske zajednice na tržište.

Međunarodni centar za poduzetništvo Tirol Hermann Hauser (The International Enterpreneurship Centre Tirol Hermann Hauser – IECT) pruža financijsku potporu za sudjelovanje u ljetnoj školi u obliku stipendije: http://www.alpbach.org/entrepreneurship.

Prijave za sudjelovanje u ljetnoj školi "Alpbach Summer School on Entrepreneurship" primaju se do 17. travnja 2015.