Međunarodna konferencija "Implementacija Bolonjskog procesa u Jugoistočnoj Europi''
Međunarodna konferencija pod nazivom "Implementacija Bolonjskog procesa u Jugoistočnoj Europi'' će se održati u razdoblju od 24. do 26. rujna 2015. godine u Konjicu, Bosni i Hercegovini.

Poziv na konferenciju.