Provedba i širenje Europskog registra tercijarnog obrazovanja - objavljen natječaj
U sklopu Europskog programa za modernizaciju sustava visokog obrazovanja Europska komisija obvezala se poboljšati bazu (evidenciju) o donošenju politika u visokom obrazovanju. S tim ciljem pokrenut je ETER (Europski registar tercijarnog obrazovanja) kao alat za redovito ažuriranje baza podataka o europskim sveučilištima koristeći europske visoke institucije kao analitičko rješenje.

Osiguravajući redovito ažuriranu bazu podataka na europskim sveučilištima, ETER je ključan za razvoj šireg raspona analize i informacija o rastućoj transparentnosti u okviru visokog obrazovanja, za poboljšanje veza između obrazovanja i istraživanja te za potporu raznolikosti visokog obrazovanja u Europi.

Glavni je cilj ETER-a pomoći donositeljima politika da bolje upravljaju europskim sustavom visokog obrazovanja kao cjelinom, omogućiti sveučilištima usporedbu s drugim sveučilištima te utvrđivanje prilika za suradnju u istraživanjima ili specijalizaciji.

Zadaci koji će morati biti izvršeni u sklopu natječaja su:
  •     Priprema i prezentacija metodološkog priručnika za uporabu prikupljenih podataka,
  •     Prikupljanje i upravljanje podacima u skladu s godišnjim ciklusom podataka,
  •     Objava podataka u lipnju 2016. godine,
  •     Izrada nekoliko kratkih analitičkih izvješća temeljem indikatora odabranih ETER-om,
  •     Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima.

Maksimalno procijenjeno trajanje pružanja usluga je 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Rok za prijavu 4. svibnja 2015. godine.

Više pročitajte na mrežnim stranicama Europske komisije.