''Doktorirala Borana Morić Mohorovičić'', Novi list, 20.2. 2015.
 
FILOZOFSKI FAKULTET
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Gramatičar Dragutin Antun Parčić« akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističke znanosti, znanstvenoga polja filologija, znanstvene grane kroatistika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju »Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika« na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Borana Morić-Mohorovičić, znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Ivo Pranjković s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te prof. dr. Diana Stolac i prof. dr. Silvana Vranić s Filozofskoga fakulteta u Rijeci. (I.Š.K.)