''Novi magistri i specijalisti'', Novi list, 28. 2. 2015.
 
EKONOMSKI FAKULTET

Novi magistri i specijalisti
 
 
* Foto: R. BRMALJ
            RIJEKA » Završetkom poslijediplomskog znanstvenog studija menadžment akademski stupanj magistra znanosti stekli su: Ines Mirković, Ana Merle, Sonja Šišić, Hrvoje Bašić, Sanja Tepša Jakupović, Ivana Ilijašić Veršić, Ivan Smokrović, Lana Vidmar i Maja Jelovica, dok su isti akademski stupanj završetkom poslijediplomskog znanstvenog studija međunarodna ekonomija stekli: Vanja Župan, Aleš Tolar i Boris Rivić, a zvanje magisar ekonomije – specijalist za marketing menadžment stekli su: Sandra Velčić, Andrija Hudoletnjak, Zoran Krušvar, Renata Lesica, Barbara Babić Gobbo, Vladislav Živković, Daniela Sandukčić Pejić. (I.Š.K.)