''Doktorirala Marina Marinković'', Novi list, 19. 3. 2015.
 
FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorirala Marina Marinković
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Fonologija i morfologija istočnogoranskih kajkavskih govora« akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstvenog polja filologija, grane kroatistika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju »Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika« na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Marina Marinković. Povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Silvana Vranić, prof. dr. Sanja Zubčić i prof. dr. Diana Stolac s riječkog Filozofskog fakulteta, te dr. Anita Celić s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb i dr. Jela Maresić sa Zavoda za lingvistička istraživanju HAZU-a Zagreb. (I. Š. K.)