''Doktorirala Kristina Marković'', Novi list, 25. 3. 2015.
 
TEHNIČKI FAKULTET
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Analiza konstrukcijskih parametara rotacijskih podatljivih mehanizama s lisnatim oprugama« akademski stupanj doktora tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Kristina Marković. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof.dr. Dubravka Siminiati i prof. dr. Saša Zelenika s riječkog Tehničkog fakulteta te prof. dr. Nenad D. Pavlović s Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija. (I.Š.K.)