''Lovorka Bilajac obranila doktorat'', Novi list, 8. 4. 2015.
 
MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI NOVE DOKTORICE ZNANOSTI

Lovorka Bilajac obranila doktorat
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Povezanost socioekonomskih obilježja s korištenjem zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj« na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci akademski stupanj doktora znanosti iz interdisciplinarnog znanstvenog područja, polja integrativne bioetike stekla je Lovorka Bilajac. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof.dr. Vladimir Mićović, prof.dr. Miroslav Mastlica, doc.dr. Branko Kolarić i prof.dr. Tomislav Rukavina. (I.Š.K.)