''Doktorirala Irena Seili Bekafigo'', Novi list, 8. 4. 2015.
 
Doktorirala Irena Seili Bekafigo
 
 
RIJEKA » Obranom doktorske disertacije »Morfološke, imunohistokemijske i kromosomske promjene u stanicama multiplog mijeloma« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane klinička citologija stekla je Irena Seili Bekafigo. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof.dr. Antica Duletić Načinović, prof.dr. Ika Kardum Skelin, prof.dr. Alena Buretić Tomljanović i prof.dr. Toni Valković. (I.Š.K.)