Projekti programskih ugovora

Projekti za ostvarivanje strateških ciljeva temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

1. Anketiranje završenih studenata o iskustvu studiranja na Sveučilištu u Rijeci s ciljem definiranja načina permanentnog praćenja kvalitete studijskih programa - voditelj prof. dr. sc. Duško Pavletić

2. Organizirana vršnjačka potpora i podrška nastavnika kroz studij (sustav student-mentor i nastavnik-mentor) – izvoditelji Studentski savjetovališni centar i Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

3. Uspostava portala za suradnju s poslodavcima  - voditeljica izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš

4. Implementacija i administriranje portala za poslodavce  - voditeljica izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš

5. Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena – voditeljica izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić