EFRR 2014.-2020. najava natječaja

Javni pozivi će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“:
- Aktivnost 4c1.1 „Priprema projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, te
- Aktivnost 4c1.2. „Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.“
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 600 tisuća eura za projektnu dokumentaciju te 7 milijuna eura za energetsku obnovu.

Prihvatljivi prijavitelji su: javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice regionalne (područne) samouprave, sveučilište, škole, vrtići.
 
Dodjeljivat će se bespovratna sredstva za pripremu projektne dokumentacije te za energetsku obnovu i poticanje OIE u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu  lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, što će omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u skladu s odredbama Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU.
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 28. travnja do 13. svibnja 2015. godine. Sva pristigla pitanja i odgovori bit će javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i www.strukturnifondovi.hr  nakon 13. svibnja 2015. godine.
 
Po završetku javnog savjetovanja planirano je otvaranje javnih poziva u drugom kvartalu 2015. godine.

Više informacija može se naći na mrežnim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova.