Zahtjev za prikupljanje ponuda Pruzanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Ponedjeljak, 27.04.2015.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata sveučilišnog Kampusa što uključuje usluge autoophodnje sveučilišnog Kampusa i zaštitarske usluge čuvanja objekta SO uključujući nadzor svih objekata u sveučilišnom Kampusu putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i CO-o na objektima Kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-01/2015.

Rok za dostavu ponuda je 12. svibnja 2015. do 10:00 sati.


Zahtjev za prikupljanje ponuda Pruzanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci