''Prof. dr. Vinku Kandžiji titula akademika'', Novi list, 11. 4. 2015.
 
RUMUNJSKA

Prof. dr. Vinku Kandžiji titula akademika
 
 
Prof. dr. Vinko Kandžija  * Foto: S. DRECHSLERRIJEKA » Umirovljenom profesoru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci professor emeritusu Vinku Kandžiji dodijeljena je titula akademika rumunjske znanstvene akademije L'Académie des sciences de Roumanie. U svom nastavnom i znanstvenom radu professor emeritus Kandžija obnašao je i fukciju dekana Ekonomskog fakulteta, predavao je na većini hrvatskih sveučilišta te je bio predavač na 20 međunarodnih poslijediplomskih studija za područje međunarodne ekonomije i europskih integracija, objavio je 300 znanstvenih i stručnih radova u Hrvatskoj i svijetu te je sudjelovao na više od 80 međunarodnih konferencija s radovima iz područja međunarodne ekonomije, europskih integracija i sličnih područja. (I. Š. K.)