''Nove prvostupnice sestrinstva'', Novi list, 17. 4. 2015.
MEDICINSKI FAKULTET SVEČANA PROMOCIJA
 
 
* Foto: V. KARUZARIJEKA » Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci jučer je održana svečana promocija studenata koji su završili preddiplomski stručni studij sestrinstva. Zvanje prvostupnik sestrinstva stekle su: Vesna Babić, Martina Belobrajdić, Nikolina Benić, Sanja Buterin, Biljana Cvijanović, Ana Čolaković, Nataša Franković Štulić, Martina Katić, Ivana Mareljić, Katarina Matošević, Lela Nedeljković, Adriana Nikolić Teković, Željko Pavičić, Zvjezdica Perušić, Jasmina Pezić, Biljana Pranjić, Sanja Rakić, Anamarija Stajin, Ivana Španjić, Ljiljana Štajduhar, Tamara Štokić, Ksenija Šušnjara Vranješ, Edita Vojnović i Sanja Zenko. (I. Š. K.)