''Doktorirao Tomislav Mađerević'', Novi list, 24. 4. 2015
 
MEDICINSKI FAKULTET
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada »Ultrazvučno vođena operativna tehnika liječenja Haglundove bolesti« na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja kliničke medicinske znanosti, grane ortopedija stekao je Tomislav Mađarević. Povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Tedi Cicvarić, doc. dr. Saša Rapan, prof. dr. Damir Miletić i doc. dr. Anton Tudor. (I. Š. K.)