''Zaposlena tri znanstvena novaka'', Novi list, 27. 4. 2015.
 
TEHNIČKI FAKULTET TRI MILIJUNA KUNA ZA TRI PROJEKTA
 
 
RIJEKA » Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci predstavio je znanstvenoistraživačke projekate koje financira Hrvatska zaklada za znanost, a riječ je o tri projekta čija je ukupna vrijednost nešto manja od tri milijuna kuna. Prijave projekata recenziralo je više međunarodnih stručnjaka, a u području tehničkih znanosti na razini Hrvatske je prijavljeno 120 projekata, od čega je za financiranje odobreno njih 54. Tehničkom fakultetu odobreno je financiranje triju projekata, dva iz polja strojarstva i jedan iz polja brodogradnje, a na teret tih projekata zaposleno je i troje znanstvenih novaka za koje je predviđeno da izrade svoju doktorsku disertaciju u okviru istraživanja na projektu. Riječ je o projektu prof.dr. Josipa Brnića »Procjena ponašanja konstrukcije u graničnim uvjetima rada«, projektu prof.dr. Jasne Prpić Oršić »Zeleniji pristup projektiranju broda i optimalnom planiranju plovidbene rute te projektu prof.dr. Bože Smoljana »Optimiranje i modeliranje termalnih procesa materijala«. (I.Š.K.)