''Doktorirala Maja Gaćeša'', Novi list, 18. 5. 2015.
 
GRAĐEVINSKI FAKULTET

Doktorirala Maja Gaćeša
 
 
RIJEKA » Obranom doktorskog rada pod naslovom »Fixed-Pole Concept in 3D Beam Finite Elements – Relationship to Standard Approaches and Analysis of Different Interpolations« akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Maja Gaćeša. Rad je izrađen pod mentorskim vodstvom prof. dr. Gordana Jelenića, a povjerenstvo za obranu rada činili su: prof. dr. Nenad Bićanić i doc. dr. Dragan Ribarić s riječkog Građevinskog fakulteta, prof. dr. Goran Turkalj s riječkog Tehničkog fakulteta, prof. dr. Miran Saje i prof. dr. Dejan Zupan Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. (I. Š. K.)