Konferencija 22. i 23. svibnja
Četvrtak, 21.05.2015.

četvrtak, 21. svibnja 2015.

Centar za jezična istraživanja i Sveučilište u Rijeci pozivaju zainteresirane na 1. Konferenciju Centra za jezična istraživanja. Konferencija će biti održana u petak i subotu, 22. i 23. svibnja na Filozofskom fakultetu na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. U petak program Konferencije traje od 14 do 17.45 sati, a u subotu od 9 do 16.30 sati. Konferencija se održava u sobi 107 Filozofskoga fakulteta. Bit će održana i radionica iz jezičnog dokumentiranja.

Plenarni govornici su:

Giuliana Giusti,Sveučilište Ca'Fascari, Venecija,

Peter Austin, Sveučilište u Londonu, SOAS i

Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

U sklopu Konferencije bit će održana i radionica iz jezičnog dokumentiranja, u petak, 22. svibnja 2015. s početkom u 9 sati u sobi 121.

 

Za više informacija:

STRANICE CENTRA                     KNJIŽICA SAŽETAKA