Natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada
19. lipnja objavljen je natječaj za prijavu projekata za Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Intenzitet potpora iznosi između 70 i 95%, ovisno o indeksu razvijenosti JLS na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske potpore.

Izdvajamo dva uvjeta za prijavu:
  • Prijavitelj za predmetni projekt moja imati izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine.
  • Projekt je spreman za provedbu – Prijavitelj mora dokazati da je izradio svu potrebnu projektnu dokumentaciju te da posjeduje sve potrebne dozvole i suglasnosti za izvođenje aktivnosti koje su predmet projekta.

Detaljnije informacije o natječaju i uvjetima za prijavu te natječajnu dokumentaciju preuzmite na poveznici.