Javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš za Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Do 16. srpnja 2015. otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Budući da se radi o programu prekogranične suradnje, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku. Relevantne dokumente, kao i kontakt za dostavu komentara možete vidjeti na poveznici.