Oprema vrijedna 44 milijuna kuna
Srijeda, 24.06.2015.

alt


srijeda, 24. lipnja 2015.

Na Rektoratu je potpisan Ugovor za nabavu opreme superračunalnog okružja, vrijedne 44 milijuna kuna, a koja se nabavlja u sklopu projekta ''Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci'' i financirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

 

Potpisnici sporazuma su rektor prof. dr. sc. Pero Lučin u ime Sveučilišta u Rijeci te predstavnici zajednica ponuditelja: gđa Zdravka Zalar za SMARTIS d. o. o. Ljubljana i g. Robert Markuš za SMARTIS d. o. o. Zagreb. Potpisivanju su također prisustvovati prorektor za informatizaciju i predstojnik Centra za napredno računanje i modeliranje prof. dr. sc. Zlatan Car i prorektorica za investicije i razvoj i voditeljica projekta ''Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci'' prof. dr. sc. Nevenka Ožanić.