E-sustav prijava za upis u I. godinu diplomskih studija u 2015./2016.
Prijave za upis na diplomske studije provode se po prvi puta elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) kojem se pristupa putem mrežne stranice www.studij.hr. Molimo kandidate da redovito prate mrežnu stranicu www.studij.hr kao i mrežne stranice visokih učilišta/Sveučilišta. 

Kandidati koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diiplomu stečenu u inozemstvu obvezni su pribaviti rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.