E-upisi na diplomske studije
Utorak, 07.07.2015.

utorak, 7. srpnja 2015.

Sveučilište u Rijeci objailo je Natječaj za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija u 2015./2016. akademskoj godini. Prijave za upis na diplomske studije po prvi se puta provode elektonički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISPDS), kojem se pristupa putem mrežne stranice www.studij.hr. Molimo kandidate da redovito prate nevedenu mrežnu stranicu, kao i stranice visokih učilišta / Sveučilišta.