Potpisan sporazum
Ponedjeljak, 13.07.2015.

ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

 

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 8. srpnja 2015. potpisan je Sporazum o suradnji s Prehrambeno-industrijskom Kombinatom - PIK d. d. Rijeka. Sporazum su potpisali direktorica PIK-a Dora Ravnić i rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Pero Lučin.

Sporazum je potpisan radi razvijanja i unaprjeđenja praktičnih kompetencija studenata kroz uspostavu nastavne baze u PIK-u Rijeka te uključivanja studenata u projektne aktivnosti i provedbe kolaborativnih projekata. Predstavnici zaduženi za praćenje provedbe ovih aktivnosti su: rukovoditeljica Sektora IRA Mirela Krbavčić, dipl. oec., za PIK i prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, za Sveučilište u Rijeci.