Natječaj - srpanj 2015.
Ponedjeljak, 13.07.2015.

  

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

 

 

za rad na projektu ''Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt''  za popunu radnog mjesta:

-               stručni suradnik za administrativno vođenje projekta i provedbu projektnih aktivnosti (projekt menadžer) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij ekonomije (VSS prema ranije važećim propisima), pet godina radnog iskustva u struci, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (MS Office, Windows, Internet), vozački ispit B kategorije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, kopija odgovarajuće diplome, dokaz o radnom iskustvu (potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje), preslika vozačke dozvole, motivacijsko pismo u kojemu će istaknuti motivaciju za rad na ovom radnom mjestu, pisma preporuke.

 

S pristupnicima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se intervju o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Prijave s prilozima podnose se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

 

                                                                                            Sveučilište u Rijeci