Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Dana 31. srpnja 2015. godine Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska predan je Europskoj komisiji (EK) na odobrenje.
 
Odobrenje Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska od strane EK očekuje se do kraja rujna 2015. godine.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga trebao bi biti objavljen krajem 2015. godine.