Najavljen stručni skup
Četvrtak, 27.08.2015.

četvrtak, 27. kolovoza 2015.

Na konferenciji za medije, održanoj danas na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci najavljen je Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja likovnih umjetnosti i dizajna. Skup će biti održan u ponedjeljak, 31. kolovoza 2015. na Filozofskom fakultetu na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Skup su najavili: rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin, predstojnica Katedre za umjetnost ranog novog vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Nina Kudiš, voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Palma Karković Takalić, mag. archeol. i voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća na nastavnike likovnih umjetnosti Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije Majda Leskovar, prof.Suradnja Odsjeka za povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Međužupanijskog stručnog vijeća za nastavnike likovne umjetnosti te Međužupanijskog stručnog vijeća za nastavnike likovnih umjetnosti i dizajna Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije, kao i predstavnice Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, više savjetnice za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Blage Petreski, prof. započela je u proljeće 2013. godine, kada je prof. dr. sc. Nina Kudiš na Državnom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti i nastavnike likovnih umjetnosti i dizajna imala izlaganje o Leonardu da Vinciju.

Utvrdivši da je suradnja navedenih institucija neophodna iz čitavog niza stručnih i profesionalnih razloga, Odsjek za povijest umjetnosti je, uz odobrenje Uprave Filozofskog fakulteta u Rijeci, pozvao oba Međužupanijska vijeća da svoje skupove održavaju u zgradi Filozofskog fakulteta te im je ponudio svu logističku i stručnu pomoć u organizaciji istih.

Kako bi suradnja Odsjeka za povijest umjetnosti s Agencijom i Međužupanijskim stručnim vijećem za nastavnike likovnih umjetnosti bila olakšana, ali i proširena, ona se od osnutka Centra za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti odvija u sklopu njegove aktivnosti. Centar za cjeloživotno obrazovanje OPU osnovan je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u studenom 2013. godine na inicijativu aktualne pročelnice Odsjeka doc. dr. sc. Nataše Lah. Temeljna ideja bila je otvaranje i povezivanje rada Odsjeka s različitim institucijama, grupama i pojedincima na polju likovne umjetnosti i vizualne kulture.

Razvoj cjeloživotnog obrazovanja predstavlja strateško opredjeljenje Sveučilišta u Rijeci kojim Sveučilište nastoji podignuti razinu obrazovanja opće i posebnih populacija, približiti rezultate znanstvenoga istraživanja izvan-akademskoj zajednici, pridonijeti dinamiziranju tržišta rada, uvećati i kapitalizirati potencijale Sveučilišta i dr., u skladu s težnjama europskih i svjetskih visokih učilišta. U tom kontekstu razvijaju se i aktivnosti Centra. Kroz nastavne programe usavršavanja (sa i bez ECTS bodova), usuglašenima s državnim agencijama za obrazovanje i Sveučilištem u Rijeci, radi se na podizanju razine obrazovanja u domeni likovnih umjetnosti i vizualne kulture. Kroz organizaciju kolokvija i skupova, na gradskoj, regionalnoj i državnoj razini aktivno se surađuje s institucijama u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Programi Centra se također prilagođavaju tržištu rada i različitim granama u gospodarstvu kao što je turizam i management u kulturi. Dio programa predviđa se i za studije namijenjene polaznicima treće životne dobi te radu s grupama osoba s posebnim potrebama. Radi se na poticanju nacionalne i međunarodne umreženosti i mobilnosti djelatnika i studenata Odsjeka, organizaciji konferencija, izložbeno-galerijskih projekata, gostujućih predavanja koji su dostupni svim partnerima i suradnicima Centra kao i široj javnosti.

Suradnja Odsjeka s Agencijom i Međužupanijskim stručnim vijećem za nastavnike likovnih umjetnosti, temeljena je entuzijazmu sudionika i s minimalnim financijskim ulaganjima, izuzetno značajna i korisna za sve uključene institucije i pojedince. Uspostavljeni dijalog te razmjena znanja i informacija omogućit će, kako nastavnicima u srednjim školama, tako i sveučilišnim nastavnicima bolji uvid u problematiku nastave likovnih umjetnosti, bolje razumijevanje potreba i interesa učenika i studenata te, u konačnici, kvalitetniji rad na svim razinama.