Obzor 2020. nacrti radnih programa

U sklopu programa Obzor 2020., objavljeni su nacrti novih radnih pripadajućih potprograma za 2016./2017. godinu na stranicama Europske komisije. Ovi nacrti još nisu službeno usvojeni, no potencijalnim prijaviteljima pružaju uvid u teme koje će se financirati sljedeće dvije godine.
 
Komisija zadržava pravo izmjene teksta, a prilikom prijave projektnih prijedloga pravnu vrijednost ima isključivo tekst službeno usvojenih radnih programa budući da se nacrti mogu razlikovati od službeno usvojenih verzija.
 
Službeno usvojena verzija radnih programa očekuje se sredinom listopada 2015. godine.