Konferencija u Dubrovniku
Četvrtak, 17.09.2015.

četvrtak, 17. rujna 2015.

Međunarodna konferencija In Search for Transcultural Memory in Europe, koja se održava u Dubrovniku od 17. do 19. rujna okuplja europske istraživače i znanstvenike koji se bave transkulturnom dinamikom sjećanja u Europi, uključujući i članove i članice projekta FRAMNAT pod vodstvom doc. dr. sc. Vjerana Pavlakovića s Filozofskog fakulteta Rijeka.

Konferencija je organizirana i financirana od strane COST mreže, čiji su ciljevi proučavanje sjećanja problematičnog 20. stoljeća, upoznavanje najaktualnijih istraživanja koja se provode diljem Europe, istraživanje procesa i politika pokušaja stvaranja zajedničke europske memorije, jedinstvene etike sjećanja, te proučavanje različitih kolektivnih sjećanja koja su proizašla iz nacionalnih fragmentacija 20. stoljeća.

Sudionici i sudionice konferencije će pokušati razviti nove metode za analizu i usporedbu učinaka prijenosa sjećanja preko kulturalnih granica. Jednako tako, teorijski i metodološki nastojat će razviti i model europske kulture sjećanja fokusirajući se na transkulturalnost te posredovanje i recepciju raznih kulturnih elemenata.

Na konferenciji će se predstaviti i dvije radne grupe koje su obrađivale teme poput medijskih reprezentacija, masovne komunikacije, korištenja digitalnih tehnologija u kontekstu kulture sjećanja, a na posebnom dijelu konferencije predstavit će se projekt FRAMNAT koji se bavi analizom hrvatske kulture sjećanja, a koji je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Više o COST mreži i FRAMNAT projektu možete saznati na:

http://www.transculturalmemoryineurope.net/

http://framnat.eu/