Konferencija UNAPRORI
Utorak, 29.09.2015.

utorak, 29. rujna 2015.

U sklopu sveučilišnog projekta UNAPRORI (Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot-projekt), financiranog iz Europskog socijalnog fonda na Kampusu je u petak, 25. rujna 2015. održana konferencija pod nazivom Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira: spona visokog obrazovanja i tržišta rada.

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Hrvatske udruge poslodavaca predstavili su nazočnima Hrvatski kvalifikacijski okvir te princip i važnost izrade standarda kvalifikacija i standarda zanimanja kao i utjecaj HKO-a na visoko obrazovanje i zapošljavanje.

 Više o samoj konferenciji možete pronaći na mrežnim stranicama projekta unaprori.uniri.hr.