A. Šušnjar predsjednik SZ-a
Srijeda, 30.09.2015.

srijeda, 30. rujna 2015.

Na četrnaestoj i izbornoj sjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, održanoj 23. rujna 2015. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, za predsjednika u mandatnom razdoblju za 2015./2016. akad. god. izabran je student Filozofskog fakulteta Aleksandar Šušnjar, koji ujedno obnaša i funkciju predsjednika Hrvatskog studentskog zbora. Za zamjenicu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci izabrana je studentica Ekonomskog fakulteta Aleksandra Ignatoski.