Odobren Program suradnje Interreg V-A Slovenija
Europska komisija odobrila je Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020.

Ukupna vrijednost programa iznosi 55,6 milijuna eura, od čega su 46,1 milijun sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi ulaganja su smanjivanje rizika od poplava, očuvanje i održivo korištenje prirodne (gotovo 40 % programskog područja uključeno je u mrežu Natura 2000) i kulturne baštine te promicanje suradnje javnih službi kako bi se stanovnicima pograničnog područja osigurao kvalitetan pristup javnim uslugama (zdravstvo, socijalna skrb, sigurnost i usluge održive mobilnosti).

Više informacija o odobrenom programu pročitajte na službenim stranicama.