Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Četvrtak, 09.03.2017.

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Sveučilište u Rijeci objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave.

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave - 9. ožujka 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave - 11. rujna 2017.


Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i jednostavne nabave - 31. siječnja 2018.