Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Petak, 09.09.2016.

Sukladno članku 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma