HANFA dodjeljuje pet stipendija
Ponedjeljak, 19.10.2015.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA ) za akademsku godinu 2015./2016. dodjeljuje pet stipendija studentima zadnje godine diplomskih studija u RH, a koji iskazuju želju za početak svoje karijere u HANFA-i.

Natječaj