Marie Sklodowska-Curie akcije - novi natječaj
Otvoren je poziv na natječaj Mreža za inovativno osposobljavanje za 2016. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija.

U okviru Mreža za inovativno osposobljavanje formiraju se konzorciji sveučilišta, istraživačkih centara i poduzeća iz zemalja širom svijeta s ciljem osposobljavanja nove generacije istraživača. Konzorciji predlažu programe osposobljavanja na razini doktorata u akademskom sektoru i izvan njega.

Natječaj je otvoren do 12. siječnja 2016. godine.

Više pročitajte na službenim stranicama programa Obzor 2020.