Odobren ADRION - transnacionalni program suradnje
Za odobreni transnacionalni program suradnje "Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)" od strane Europske komsije uloženo je preko 83,4 milijuna € iz Europskog fonda za regionalni razvoj i gotovo 16 milijuna € iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Programom će se pružati potpora provedbi prioriteta Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR)

Zemljopisno područje koje je obuhvaćeno programom identično je području koje je obuhvaćeno EUSAIR-om, i uključuje četiri države članice EU-a (Grčku, Hrvatsku, Italiju i Sloveniju), uz sudjelovanje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Više pročitajte na službenim stranicama ADRION programa i službenim stranicama EUSAIR strategije.