Provedba strategije
Utorak, 10.11.2015.

utorak, 10. studenoga 2015.

 

Na nedavno održanoj 13. sjednici Savjeta Sveučilišta u Rijeci, predsjednik sveučilišnog Savjeta Ivo Usmiani, mr. pharm. spec. zaključio je kako se za riječko Sveučilište može reći da je uzorno i dinamično s ambicioznim ciljevima postavljenim u dokumentu Strategija razvoja Sveučilišta 2014 – 2020.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE