Poziv na info dan o programu Erasmus+:Sport
Cilj info dana je predstaviti mogućnosti korištenja potpora u okviru programa Erasmus+:Sport svim zainteresiranim dionicima i potencijalnim korisnicima programa u Republici Hrvatskoj.
Prijave za sudjelovanje podnose se putem online obrasca. Prijave podnesene na bilo koji drugi način neće se uzimati u obzir. Svaka organizacija može prijaviti najviše jednog sudionika. Prijave se prihvaćaju redoslijedom zaprimanja do popunjenosti kapaciteta dvorane, a najkasnije do 8. prosinca 2015. u 16:00 sati.
Najkasnije dan prije održavanja info dana sudionicima će biti dostavljena potvrda o sudjelovanju koju moraju predočiti na ulazu u ministarstvo.
Informacije o programu info dana mogu se dobiti telefonski na broju 01/3650-500.
Program

Online obrazac za prijavu