Sastanak s prof.dr. Deanom Vučinićem sa Sveučilišta Vrije, Brisel
Prof. dr. Dean Vučinić nekadašnji student Tehničkog fakulteta u Rijeci, posjetio je  Rektorat Sveučilišta u Rijeci 02.07.2010. godine. U svojstvu specijalnog savjetnika prorektora za međunarodnu suradnju Sveučilišta Vrije, održao je sastanak s prorektoricom za nastavu i studentska pitanja,  prof. dr. sc. Snježanom Prijić-Samaržijom, prorektorom za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Draganom Zecom i rukovoditeljom Službe za međunarodnu suradnju Darkom Štefanom.

Sveučilište Vrije pokreće međunarodni multidisciplinarni studij inžinjerstva na engleskom jeziku, u čijoj će realizaciji, uz spomenuto, sudjelovati slovenska, mađarska, poljska te ruska sveučilišta. Suradnja na  projektu ponuđena je i Sveučilišta u Rijeci, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.