natječaj, siječanj 2016.
Srijeda, 27.01.2016.
 
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje


NATJEČAJ

 


za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutne djelatnike) na radna mjesta:1. stručni suradnik za ekonomske poslove
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti:         

- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomija,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu;


Prednost
  
- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa,

- poznavanje rada na SPI aplikacijama, poslovi vezani uz vođenje evidencija dugotrajne imovine,2. stručni suradnik za programe i projekte
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti
       
- diplomski sveučilišni studij (VSS) iz društvenog područja,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu - Excel


Prednost:   

- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- iskustvo u pripremi projekata za financiranje iz ESI fondova ili EU programa,

- izobrazba o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i/ili EU programima u organizaciji službenih institucija,
- izobrazba u području prava intelektualnog vlasništva.3. dostavljač
(m/ž – jedan izvršitelj);


Uvjeti:         

- SSS,

- položen vozački ispit B kategorije.


Prednost
:
 
- iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,

- obrazovanje u području primjene osobnog računala (MS sustav, Internet)

                             


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.


Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.


Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.


Zaštita osobnih podataka: Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).


Sveučilište u Rijeci