Interreg ADRION 2014. - 2020.

Otvoren je poziv za dostavu projektnih prijedloga Interreg ADRION 2014. -  2020. Poziv će biti otvoren od 1. veljače 2016. do 25. ožujka 2016. do 17:00 (CET). Natječaj će podržati odabrane projektne prijedloge s 33 milijuna eura iz ERDF i IPA II što čini 40% ukupnog proračuna programa.


Prioriteti i posebni ciljevi Interreg ADRION poziva su:


Prioritet 1: Inovativna i pametna regija

Posebni cilj 1.1: Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava Jadranskog - jonskog područja.


Prioritet 2: Održiva regija

Posebni cilj 2.1: Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao potencijala za rast u Jadranskom - jonskom području;

Posebni cilj 2.2: Povećanje kapacitete transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava u Jadranskom - jonskom području.


Prioritet 3: Povezana regija

Posebni cilj 3.1: Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadranskom - jonskom području.


Detaljne informacije o rokovima i uvjetima poziva nalaze se na mrežnim stranicama www.interregadrion.eu.