Studentske organizacije
Ponedjeljak, 08.02.2016.

ponedjeljak, 8. veljače 2016.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci moli predstavnike studentskih organizacija na Sveučilištu u Rijeci da prijave svaku promjenu podataka u odnosu na dostavljeno Rješenje o upisu studentske organizacije u Registar studentskih organizacija.

U skladu s člankom 11. Pravilnika o vođenju studentskih udruga i drugih studentskih organizacija, od 8. srpnja 2008., Sveučilište je dužno jednom godišnje provjeravati status registriranih studentskih organizacija studenata, a zastupnik studentske organizacije dužan je dati istinite i cjelovite podatke o udruzi.

Promjene se odnose na promjenu statuta udruge, promjene naziva udruge, promjena adrese sjedišta, promjena osobe ovlaštene za zastupanje ili prestanak postojanja studentske organizacije.

U slučaju neispunjenja obrasca - Izjave o nepromijenjenom statusu, odnosno prijavi promjene, udruga neće moći ostvariti sredstva na javnom Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2016. g.

 

Potrebne obrasce i dopis rektora možete preuzeti ovdje: