Suradnja FMTU-a i Grada Opatije
Petak, 19.02.2016.

petak, 19. veljače 2016.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci i Grad Opatija sklopili su Sporazum o poslovnoj suradnji. Uz potpisnike dekanicu Fakulteta prof. dr. sc Doru Smolčić Jurdanu i gradonačelnika Opatije g. Ivu Dujmića, svečanosti je prisustvovao i rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Pero Lučin.

Sklapanje ovoga Sporazuma zakazano je na temelju dosadašnje  uspješne suradnje Fakulteta kao aktivnog partnera lokalne zajednice i Grada Opatije. Fakultet je, naime, izradio Strategiju razvoja grada Opatije do 2020. godine, a projekt je usvojen od strane Gradskog vijeća Opatije. Ta je Strategija otvorila daljnje procese suradnje, koji su rezultirali potpisivanjem ovoga Sporazuma.

Suradnja između dvaju institucija planira se ostvarivati putem izrade znanstvenih i stručnih studija i analiza, pripreme i obrade projekata EU fondova, suradnje u izradi prostornih i drugih planova, održavanja znanstvenih i stručnih predavanja itd.

Nakon potpisivanja Sporazuma, potpisne su strane potpisale i Ugovor o izradi projekta ''Destinacijski akcijski plan Opatije'' te javnosti najavili uređenje plaže ispod FMTU-a.