Nova radna mjesta za znanstvene novake
Do kraja godine, Ministarstvo planira znanstvenim ustanovama odobriti još jedan ciklus novih radnih mjesta za znanstvene novake, sukladno raspoloživim sredstvima Državnog proračuna, a u skladu s unaprijed definiranim kvotama za 2010. godinu.
Više informacija o odluci Ministarstva, kao i popratne dokumente, možete naći na stranicama http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=10089&sec=1933.