Novčana potpora znanstvenim časopisima u 2010. godini
Na temelju Javnog poziva za novčanu potporu znanstvenim časopisima u 2010. godini, a sukladno mogućnostima Državnoga proračuna, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u 2010. godini novčano podupire izlaženje znanstvenih časopisa.

Pri vrednovanju vrsnoće znanstvenih i znanstvenostručnih časopisa ocjenjivala se

  • redovitost izlaženja, recenzijski postupak, broj i udio znanstvenih članaka te udio članaka s autorom za dopisivanje iz inozemstva;
  • dostupnost, referiranost i utjecaj časopisa na širu znanstvenu zajednicu;
  • tehnička izvrsnost, namjensko trošenje sredstava, perspektivnost i nacionalni značaj časopisa.
Dodatne informacije na stranicama Ministarstva.