Odluka Rektora o konačnim rang-listama stipendista iz Programskog ugovora
Petak, 26.02.2016.
Odluka o stipendistima Sveučilišta u Rijeci iz Programskog ugovora za pokriće troškova participacija i života u 2015./2016. akademskoj godini

Odluku Rektora možete pogledati ovdje.