Poziv na sudjelovanje na World Heritage Youth Forum 2016., Istanbul
Troškove aviokarte, smještaja i troškove vize snosi organizator.
 
Za vrijeme trajanja samog foruma  sudionici će u pratnji stručnjaka obići turska dobra svjetske baštine. Također će sudjelovati na radionicama, u praktičnim aktivnostima te raspravama o kulturnoj baštini.
 
Sudionici će po završetku Foruma predstaviti rezultate svoga rada na otvaranju 40. zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu te će sudjelovati na prvom plenarnom danu zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu. 
 
Prijavni obrazac, koji se popunjava na engleskom, nalazi se na: www.40whcistanbul2016.com/youthforumapplicationform/.
Poziv i uvjeti prijave