"Cogito" program Partnerstva Hubert Curien (PHC) za 2017. – 2018.

„Cogito“ je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije. Cilj ovog programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.


Uvjeti prijave


Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja. Posebna pozornost posvetit će se projektima tematski vezanim uz okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020.


Hrvatski partner, na temelju ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji Campus France na temelju natječaja koji je objavljen na www.campusfrance.org.


Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.


Prednost će imati projekti koji do sada nisu koristili financijsku pomoć u sklopu ovog programa.


Projekti koji nisu u propisanom roku prijavljeni i s hrvatske i s francuske strane neće se razmatrati.


Trajanje projekta


Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.


Rok prijave


Rok za predaju prijave je 30. svibnja 2016.


Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2016., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2017. godine. 


Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju kao i dokumentaciju za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.