Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj

 

Dokument je izrađeni u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.


Cilj Smjernica za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj je doprinijeti boljim rezultatima sudjelovanja hrvatskih korisnika u programu Obzor 2020. te definirati i pojasniti najvažnije financijske aspekte provedbe projekata.


Pojašnjenje uključuje financijske troškove, način raspodjele raspoloživih iznosa tzv. "neizravnih“ troškova, troškova osoblja, dodatne naknade za zaposlenike i neka druga pitanja važna za provedbu projekata u skladu s pravilima Europske komisije.


Ovaj dokument nije obavezujući već ima status preporuke te uputa koje mogu dati odgovore na mnoga česta pitanja koja se tiču provedbe projekata.


Dokument možete preuzeti u nastavku. 

Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj